Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(13.8.1997)


Významný anglický šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Barry Peter Barnes (nar. 1. 8. 1937) sa dožil 60 rokov. Napísal tri knihy o kompozičnom šachu. Celkove zložil asi 350 skladieb a v Albumoch FIDE získal 38 bodov. V dnešnej ukážke č. 135 z jeho tvorby si všimnite okrem riešenia aj tri tematické zvodnosti.

Riešenie skladby č. 125 (Dobruský) z č. 24/1997. 1.Kb2 hrozí 2.Kc3 Kf6 3.Jg4 mat, 1...Je3 2.Jd3+ K:e4 3.Jg5 mat, 2...Kf6 3.e5 mat, 1...Jf4 2.Jg4+ K:e4 3.Jg5 mat. Pionierska práca z oblasti modelových matov, kde je ešte dominujúcim prvkom pomoc čierneho pri ich vytváraní (dvakrát blokovanie poľa, v hrozbe skok kráľom do "čistejšieho prostredia") na úkor nejakej účinnej protihry (B. Moravčík, Banská Bystrica). Stále jagavý skvost českej školy s harmonickou súhrou všetkých bielych figúr (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Laca z Nitry a M. Stoev z Bratislavy.

Vyšlo 6. číslo mesačníka Československý šach. Zaujme partia českého premiéra Václava Klausa s mladším synom Janom s vicemajsterkou sveta Nany Joselianiovou v simultánke proti osobnostiam. N. Joselianiová – V. a J. Klaus (Francúzska obrana): 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.e:d5 e:d5 5.Jgf3 Jf6?! 6.Sb5+ Jc6 7.0-0 Se7 8.d:c5 S:c5 9.Jb3 Se7 10.Jbd4 (tu ponúkla Gruzínka remízu, no Klausovci hrdo odmietli) 10...Dc7?! 11.Je5! Sd7 12.J:d7 J:d7 13.Ve1 a6 14.S:c6 b:c6 15.Jf5 0-0-0 16.V:e7 g6 17.Jg3 f5 18.Sd2 f4 19.Jf1 g5 20.De2 Db6 21.Sc3 Vhg8 22.Jd2 g4 23.Dd3 g3 24.Dd4 Dc7 25.Jb3 g:h2+ 26.Kh1 Dd6 27.Vae1 Dg6! 28.Vg7! V:g7 29.D:g7 Vg8 30.D:g6 h:g6 31.K:h2 g5 32.Ve6 Jb8 33.Jd4 Kd7 34.Sb4 Vg7 35.Sc5 g4 36.Vd6+ Kc8 37.J:c6 a čierny sa vzdal.Skladba č. 135

Barry P. Barnes

I. cena

BCPS–Turnier 1958

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: biely Ka4 Vc2 Vg4 Sb2 Sd7 Jb5 Jc5 Pf3 (8), čierny Kd5 Vf8 Vh4 Sf4 Pa5 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred