Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(6.8.1997)


Uplynulo 90 rokov od smrti Jana Drtinu (4. 4. 1834 – 3. 5. 1907). Zložil vyše 100 skladieb a je jeden z mala českých skladateľov, ktorý neskladal podľa zásad českej školy. Dôkazom toho je dnešná jeho trojťažka č. 134 (úlohu opravil Ivan Garaj – pôvodne s bKe3 a bez čPb4, ale s vedľajším riešením 1.b4!), komponovaná v štýle Loyda s ťažkým riešením. Od roku 1887 sa venoval výskumu koncoviek. Objavil celkom pôvodnú teóriu kritických polí v koncovkách kráľa a pešiaka proti kráľovi a vyvrátil tak tvrdenie o opozícii rakúskeho teoretika Johanna Nepomuka Bergera (11. 4. 1845 – 20. 10. 1933). Výsledok teórie vyšiel tesne po jeho smrti v článku Theorie pěšce proti králi v Časopise českých šachistů 1907–1908, str. 136–137.

Riešenie skladby č. 123 (Ott) z č. 22/1997. 1. riešenie: 1.Sa4 Jf2 2.Ke3 b3 3.Jf3 Jd1 mat. 2. riešenie: 1.Va4 Jf5 2.Ke2 b4 3.Vf1 Jd4 mat. Osamelý biely pešiak síce signalizoval, že v hre nie je zbytočný, ale že to budú také skvelé indické prvky ma veľmi prekvapilo. Úlohu som prerušovane riešil asi 60 minút (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. J. Karel z Prahy a J. Golha z Vrábeľ.

Riešenie skladby č. 124 (Cailaud) z č. 23/1997. Zvodnosť 1.d8V? hrozí 2.Se3 (A) mat, viazne na 1...Kb6! (a). Zvodnosť 1.d8S? hrozí 2.Vh5 (B) mat, viazne na 1...Kd5! (b). Rieši 1.d8J tempo, 1...Kb6 (a) 2.Se3 (A) mat, 1...Kd5 (b) 2.Vh5 (B) mat. Pekná miniatúrna ukážka zámeny funkcie ťahu (A. Kalita, Bratislava). Okrem viacerých spomínaných predností skladby ešte všepremena bPd7, ktorá by aj sama osebe stačila, nápad s Dombrovskisovou témou je nádherný (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane J. Bulla z Bratislavy a J. Tomanička z Dubnice nad Váhom.Skladba č. 134

Jan Drtina

III. cena

Světozor 1871

Mat 3. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: biely Ka2 De7 Sd7 Jg5 Pb3 d2 (6), čierny Kd5 Jb8 Pb4 c6 d6 (5) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred