Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16.7.1997)


Prestížny memoriál v skladaní dvojťažiek na ľubovoľnú tému pri príležitosti stého výročia narodenia najznámejšieho argentínskeho šachového skladateľa Arnolda Ellermana (12. 1. 1893 – 21. 11. 1969) bol obsadený 77 prácami od 42 autorov zo 17 štátov. Rozhodca turnaja Herbert Ahues z Nemecka vyznamenal 15 skladieb. Ako ukážku sme nadnes vybrali skladbu č. 130 od mladého talentovaného nemeckého autora Daniela Papacka, v ktorej je spracovaná najznámejšia hrozbová téma – Dobrovskisova (hrozby dvoch pokusových fáz sa vyvracajú takými ťahmi, ktoré ich v riešení umožnia).

Riešenie skladby č. 120 (Mach) z č. 19/1997. 1.Dh2 hr. 2.Dd6+ K:e8 3.Dd8 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...Kf8 2.Vg8+ K:g8 3.Dh8 mat, 1...Ke6 2.Jd8+ Kf5 3.Sg6 mat. Minimálny materiál, maximum estetickej a ekonomickej súhry bielych figúr vo všetkých variantoch a plejáda sršiacich matov v peknej skladbe českej školy (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Tri modelové maty s obeťami figúr, echom ale aj bez existujúcej čiernej protihry (B. Moravčík, Banská Bystrica). Česká škola úlohová si zaslúžene prerazila cestu do celého sveta. Jej skladby sú vítanou témou pre riešiteľov, čoho dôkazom je aj táto trojťažka (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane MUDr. M. Trubač z Levíc a PhDr. J. Tazberík z Bernolákova.Skladba č. 130

Daniel Papack

II. cena

Memoriál A. Ellermana 1993

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: biely Kh1 Dc7 Vb4 Ve8 Sa1 Sg4 Jb5 Pf3 (8), čierny Kd5 Vb8 Se7 Ja3 Pb7 c4 e3 e4 e6 (9) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred