Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18.6.1997)


Len nedávno uplynulo 170 rokov, čo sa v chorvátskom Zadare narodil Slovinec Josef Plachutta (13. 5. 1827 – 22. 7. 1883). Ako dôstojník bývalého Rakúsko–Uhorska pôsobil na viacerých miestach a v rokoch 1870–75 žil v Olomouci. Zložil okolo stovky úloh prevažne viacťažiek. Po ňom je pomenovaná téma (súčasné prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych kameňov rovnakého chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník), ktorej prototypom bola dnešná trojťažka č. 126 (často je uverejňovaná ako štvorťažka s bDd1, bPc5 a čJa6 a s úvodníkom 1.Df3!, pričom po obrane 1...Jc5 vznikne naša trojťažka). Až neskôr sa ukázalo, že Plachuttovu tému spracoval už o rok skôr slávny americký šachový skladateľ Samuel Loyd (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911), no jeho skladba mala pôvodne vedľajšie riešenie. Opravenú skladbu uverejníme v niektorej z nasledujúcich rubrík, no prvenstvo objavenia tejto témy rozhodne treba prisúdiť Loydovi. 50 Plachuttových skladieb bolo uverejnených v dnes už zaniknutom časopise FIDE "Problem 161–164" z roku 1974 v článku "I. Zika a N. Petrović: Josip Plahuta i Gjuro Szabo naši najbolji problemisti XIX. stolječa".

Riešenie problému č. 117 (Petrov) z č. 16/1997. 1.Jb3+! Ka2 2.Vd1! a 3.Va1+ S:a1 4.Jc1 mat. Vydarená koncová hra šachovej partie. Je možné, že biely v predchádzajúcom ťahu poskytol čiernemu obeť, aby ho dostal do súčasného postavenia (A. Kalita, Bratislava). Známy dusený mat v opačnom rohu šachovnice a s iným blokujúcim kameňom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prakticky matová kombinácia, ale s ohľadom na vek vtipné (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou).

Odmenu za správne riešenie dostane Miestne združenie YMCA z Nitry a I. Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.Skladba č. 126

Josef Plachutta

Leipziger Illustrirte Zeitung 28.8.1858

Mat 3. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: biely Kc4 Df3 Vg1 Sd8 Pd3 e4 (6), čierny Ke5 Vg8 Vh7 Sf6 Jc5 Pc3 e6 (7) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní. (ig)


Vzad <<  >> Vpred