Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30.4.1997)


V dnešnej núdzovke č. 119 od Pascala di Scalu (1907 – 1996) si všimnite zdanlivé hry 1...Kf8+, S~, J~, Jd6.

Riešenie skladby č. 110 (Kozinka) z č. 9/97. 1.Jd7 hrozí 2.Vd3+ K:c4 3.Je5 mat a 2.De3+ K:c4 3.De4 mat, 1...Jf5 2.De4+ K:e4 3.V:g4 mat, 1...f5 2.Vd3+ K:c4 3.Je5 mat, 1...b4 2.De3+ K:c4 3.Dd3 mat (1...b:c4 2.D:f6+ Kd5(e4) 3.De5 mat). Dôsledné využitie neveľkej skupiny bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Prekrásne tri modelové maty, ktoré nadchýnajú estetikou a umeleckou hodnotou (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane M. Janiga zo Smoleníc a P. Kolek z Považskej Bystrice.

Tento mesiac uplynulo 160 rokov ako sa v Bratislave narodil barón Ignác Kolisch (6. 4. 1837 – 30. 4. 1889). Študoval vo Viedni a od roku 1859 žil v Paríži. V roku 1860 vyhral zápas s B. Horwitzom 3:1 (=0) a v roku 1861 len tesne prehral s A. Anderssenom a L. Paulsenom. Vyvrcholením šachových úspechov Kolischa bolo víťazstvo na turnaji v Paríži v r. 1867. Zvíťazil pred W. Winawerom a W. Steinitzom keď na tomto turnaji hral aj S. Loyd. V tabuľke bol vedený ako hráč Bratislavy a dostal vázu v cene 4000 frankov, ktorú venoval cisár Napoleon III., a 500 frankov v hotovosti. Okamžite navštívil P. Morphyho, ponúkol mu honorár vtedy s nemysliteľným šesťmiestnym číslom a vyzval ho na zápas. Stalo sa tak o osem rokov neskôr ako Morphy prestal hrať na turnajoch. Ako sa ukázalo, titul neporazeného Američana nebol na predaj. Aj keď mal Morphy veľké finančné ťažkosti, ponuku hrdo odmietol. Roztrpčený Kolisch sa vzdal šachových súťaží. V roku 1868 sa zoznámil s finančným magnátom a šachovým nadšencom, barónom Albertom Rothschildom, ktorý si ho obľúbil a pomohol mu zriadiť banku. Kolisch zbohatol a šach podporoval už iba ako mecenáš.Skladba č. 119

Pascal di Scala

5. čestné uznanie

diagrammes 1986

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: biely Kg5 Db8 Va8 Sb3 Pd7 e6 h6 (7), čierny Ke7 Sd8 Jb5 Pb4 h7 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred