Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16.4.1997)


Uplynulo 130 rokov, ako vo Varšave zomrel prvý ruský šachový majster, teoretik, publicista a šachový skladateľ – Alexandr Dmitrievič Petrov (1. 2. 1794 – 10. 4. 1867). Na svoju dobu zložil zaujímavé skladby (hlavne mnohoťažky a samomaty). Štvorťažka č. 118 má iba jeden variant a je celkom možné, že vznikla zo šachovej partie, pretože čierny má materiálnu výhodu. Úvodník sa asi niektorým riešiteľom nebude páčiť, no v minulom storočí sa tento dnešný nedostatok až tak prísne neposudzoval.

Riešenie skladby č. 108 (Packer) z č. 7/1997. Zdanlivé hry 1...Je6 2.D:e6 mat, 1...Jb3 2.D:b3 mat. Zvodnosť 1.Jc1? hrozí 2.Jc5~ mat, 1...Je6 2.J:e6 mat, 1...Jb3 2.J5:b3 mat, viazne na 1...Jc2! Rieši 1.Jd4 tempo, 1...Je6 2.J:f5 mat, 1...Jb3 2.Jc2 mat (1...Kd4 2.Jd7 mat). Veľmi pekná úloha, ktorá sa dala riešiť aj z diagramu (A. Szakáll, Nitra). Vzhľadom na rok vzniku je to šokujúce, ale predpokladám, že úmyslom autora bolo skôr prvými dvoma fázami umocniť sugestívne riešenie ako samotnú Z–32–26 (B. Moravčík, Banská Bystrica). V histórii ľudstva sa bohužiaľ dejinné udalosti často písali podľa toho, kto bol pri kormidle. Takto dopadla v našich podmienkach aj táto vydarená lastovičia téma. Na prelome tretieho tisícročia sa azda ľudstvo konečne poučí (A. Kalita, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane M. Maťufka z Prešova a E. Sokol z Prievidze.

A. Petrov bol celé polstoročie najlepším šachistom Ruska a ostrým majstrom kombinačného štýlu. Svedčí o tom nasledujúca partia, ktorá sa hrala vo Varšave v roku 1844: A. Gofman – A. Petrov (Talianska hra): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 e:d4 6.e5 Je4 7.Sd5 J:f2 8.K:f2 d:c3+ 9.Kg3 c:b2 10.S:b2 Je7 11.Jg5 J:d5 12.J:f7 0-0 13.J:d8? Sf2+ 14.Kh3 d6+ 15.e6 Jf4+ 16.Kg4 J:e6 17.J:e6 S:e6+ 18.Kg5 Vf5+ 19.Kg4 h5+ 20.Kh3 Vf3 mat.Skladba č. 117

Alexandr Petrov

Prameň neznámy (1863)

Mat 4. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: biely Kc2 Vd5 Jd2 Pc4 (4), čierny Ka1 Va8 Se5 Pa3 d6 (5) – biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred