Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26.2.1997)


Významný slovenský šachový skladateľ žijúci v Trnave – Ján Kozinka (nar. 8. 12. 1937) sa dožil 60 rokov. Od svojej prvotiny (v roku 1954) zložil takmer 100 skladieb – trojťažiek, mnohoťažiek a pomocných matov. V skladateľských súťažiach získal 6 cien a 6 ďalších vyznamenaní. Jedna jeho skladba bola zaradená do Albumu FIDE 1956–58. Úspešný bol aj ako riešiteľ, keď v roku 1978 zvíťazil v celoštátnej súťaži. Dnešná trojťahová ukážka č. 110 z jeho tvorby je z oblasti českej školy úlohovej. Koľko modelových matov sa vám podarí objaviť? Tešíme sa na vaše komentáre k tejto skladbe.

Riešenie problému č. 101 (Lačný) z č. 50=51/96. Zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.Sc2 (A) mat, 1...Jc~ 2.V:a5 (B) mat, 1...J:b4! 2.Jb6 (C) mat, viazne na 1...D:d6! Rieši 1.Sc5 hrozí 2.Jb6 (C) mat, 1...Jc~ 2.Sc2 (A) mat, 1...J:b4! 2.V:a5 (B) mat. Maty vo zvodnosti A, B, C, v riešení potom posunutie C, A, B (Ing. J. Karel, Praha). Nášmu najúspešnejšiemu šachovému skladateľovi prajem pri jeho sedemdesiatke pevné zdravie, šťastie a ďakujem za významné obohatenie svetovej a slovenskej šachovej tvorby. Riešenie jeho skladieb je pre mňa povzbudzujúca a radostná relaxia (A. Kalita, Bratislava). Kombinácia cyklickej zámeny matov s cyklickou zámenou funkcie ťahov – hrozba, sekundárna hrozba, variantový mat v predĺženej obrane – v podstate absolútny task (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane H. Geischberg z Lednických Rovní a J. Majerčák z Kežmarku.

Vyšlo posledné 50. číslo martinského kompozičného časopisu MAT–PAT, ktorý už zaniká. Uverejňuje predbežné výsledky medzinárodnej skladateľskej súťaže Martin 1994–95 v oddelení dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek, štúdií, pomocných matov, samomatov a exoúloh. Pripojený je tiež predbežný výsledok tematickej súťaže Ľudo Lehen 70.Skladba č. 110

Ján Kozinka

II. cena

Pravda 1967–68

Mat 3. ťahom (5–9)Kontrolná notácia: biely Kf2 De7 Vg3 Sc4 Je5 (5), čierny Kd4 Jb7 Jh6 Pb5 c2 c6 c7 f6 g4 (9) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. (ig)


Vzad <<  >> Vpred