Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19.2.1997)


V dnešnej dvojťažke č. 109 od popredného predstaviteľa českej školy úlohovej by ste márne hľadali modelové maty, pretože ide o prototyp trojfázovej zámeny troch matov (Z–33–39), spracovanej vo forme dvoch tematických zvodností a riešenia po tematických obranách 1...e3, 1...S~ a 1...g2 v každej fáze. Emil Plesnivý (11. 6. 1893 – 16. 2. 1947) zomrel práve pred 50 rokmi. Zložil 690 skladieb, z toho vyše 580 trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal 19 prvých a 25 ďalších cien. V Albumoch FIDE dosiahol posmrtne 11 bodov. Bol najlepším žiakom JUDr. Emila Palkosku, ktorý niekoľko jeho skladieb uverejnil v známej knihe "Idea a ekonomie v šachové úloze" (1947).

Riešenie problému č. 100 (Loyd) z č. 49/96. 1.Kf6 Va8! 2.Kg7 Sb8 3.Kh8 Se5 mat. Miniatúrny trojťahový pomocný mat je skvostom od šachovej legendy, ktorá sa volá Samuel Loyd (A. Kalita, Bratislava). Motivácia pomoci čiernej strany ešte nie je výrazná, ale v čase vzniku skladby to muselo byť šokujúco ťažké (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. O. Mihalčo z Košíc a J. Valuška zo Zvolena.

Po zániku martinského kompozičného časopisu Mat–Pat (vyjde ešte posledné 50. číslo) začali nadšenci žilinského Klubu Pongrácz vydávať bulletin pod názvom Umenie 64. Vyšli prvé dve čísla v rozsahu štyroch strán formátu A5. Originály, uverejnené v tomto bulletine konkurujú v medzinárodných skladateľských súťažiach Martin–Žilina 1996–1997 (spolu s časopisom ŠACHprofil a prípadne ďalšími periodikami vydávanými v Martine a Žiline). Súťaží sa v kategórii dvojťažiek (rozhodca K. Mlynka), trojťažiek (L. Packa), mnohoťažiek (L. Salai jr.), pomocných matov (Š. Sovík), samomatov a exoproblémov (L. Salai, sr.). Skladby posielajte na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin.Skladba č. 109

Emil Plesnivý

Arbeiter Bote 1940

Mat 2. ťahom (4–5)Kontrolná notácia: biely Kg1 Df6 Ve1 Vg6 (4), čierny Kf3 Se2 Pe4 f4 g3 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred