Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12.2.1997)


Za prvé spracovanie trojfázovej zámeny dvoch matov (Z–32–26) na svete sa považuje dnešná skladba č. 108 od takmer neznámeho anglického autora G. F. H. Packera (28. 1. 1886 – ?). Je spracovaná vo forme zdanlivých hier 1...Je6 a 1...Jb3, tematickej zvodnosti 1.Jc1? a riešenia. Napriek tomu, že autor predstihol č. 107 od J. van Griekena o 20 a hlavne č. 89 od L. Zagorujka o 32 rokov, sláva za prvé spracovanie pripadla iným. To sa však nestáva iba v šachu.

Riešenie problému č. 99 (Planck) z č. 48/96. 1.f4 hrozí 2.g6 mat, 1...S:f4 2.Jd4 mat, 1...J:f4 2.Jg3 mat, 1...Je4 2.Sd7 mat, 1...Je6 2.Vf7 mat, 1...Sg4 2.Df7 mat, 1...g6 2.D:h3 mat (1...h:g5 2.D:g5 mat). Stará anglická škola bola zrejme základňou rôznych prototypových tém, ktoré využívali obranné a škodlivé motívy. Táto skladba je školou obranných motívov blokovania poľa, keď čierny kameň obsadí ústupové pole svojmu kráľovi (A. Kalita, Bratislava). Vzhľadom na rok vzniku udivuje množstvo tematických variantov (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane R. Košovský z Radobice a M. Svitek z Novák.

Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční v piatok 14. februára 1997 od 18. h v bratislavskom Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. Vítaní sú aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky v kompozičnom šachu.

Známy africký šachový skladateľ Abdelaziz Onkoud pri príležitosti svojich 25. narodenín vypisuje medzinárodnú skladateľskú súťaž v skladaní dvojťažiek (rozhodca Jean Morice, Francúzsko), trojťažiek (Piet le Grand, Holandsko) a dvojťahových pomocných matov (Yves Tallec, Francúzsko). Úlohy vyhotovené na diagramoch s presnou adresou autora treba zasielať do 30. 11. 1997 na adresu: Abdelaziz Onkoud, Derb Abda Rue 9 No 12, 241 00 Azemmour, Maroko.Skladba č. 108

George Frederick Harold Packer

All Changes Here 1916

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: biely Ka4 Db6 Sa5 Sf1 Jc5 Je2 Pc4 f3 g2 (9), čierny Ke3 Ja1 Jg7 Pb7 f2 f4 f5 (7) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred