Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(5.2.1997)


Zámena matov v troch fázach môže byť spracovaná vo forme zdanlivej fázy, zvodnostnej fázy a riešenia po rovnakých obranách v každej fáze. Bývalá sovietska šachová literatúra (A. Karpov: Šachmaty: Enciklopedičeskij slovar, Moskva 1990) považuje za prototyp tejto témy skladbu Leonida Zagorujka (nar. 14. 8. 1923), ktorú sme minulý rok uverejnili pod č. 89 (Fakty č. 38/1996). Že to nie je pravda o tom svedčí dnešná skladba neznámeho holandského autora na Grimshawovu tému (vzájomné prerušenie pohyblivosti čierneho pešiaka a strelca na poli d6). Obsahuje zdanlivé hry 1...d6 a 1...Sd6, tematickú zvodnosť a riešenie v typovom označení Z–32–26, kde číslo tri udáva počet fáz, číslo dva počet variantov v každej fáze, ďalšie číslo dva počet rôznych obrán a číslo šesť počet rôznych matov vo variantoch všetkých fáz. Ide o prvé spracovanie tejto témy?

Riešenie problému č. 97 (Düben) z č. 46/96. "Biely na ťahu": 1...Sb5, Jc7, Jb4, d3 2.Jb3, Db4, D:b4, De5 mat. Rieši 1.a4 tempo, 1...Sb5, Jc7, Jb4, d3 2.D:b5, Da3, Jb3, Dc3 mat. Z tucta predúvodníkových matov sa tretina zamenila, ostatné ostali nezmenené (A. Kalita, Bratislava). Skutočne pekná úloha (Ing. P. Pekarčík, Spišská Nová Ves).

Odmenu za správne riešenie dostane A. Pituk z Banskej Štiavnice a Zoltán Labai z Veľkého Kýra.

Riešenie problému č. 98 (Galickij) z č. 47/96. 1.Sf1 tempo, 1...a3 2.Jd2 a 3.Jb3 mat (modelový) a ešte dva takéto maty: 1...f2 2.Jb4 a 3.Jc2 mat, 1...S~ 2.Jg5 a 3.Je6 mat. Veľmi jemná motivácia úvodníka a tiché druhé ťahy robia z úlohy riešiteľsky náročný rébus, ale kto pozná viac Galického prác, s niečím podobným počíta (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Š. Sovík z Nitry a M. Sečkár z Trenčína.Skladba č. 107

J. L. van Grieken

Tijdschrift KNSB 07/1936

Mat 2. ťahom (7–4)Kontrolná notácia: biely Kh8 Dh2 Sh5 Sh6 Jg6 Jg8 Pe4 (7), čierny Ke6 Sc5 Pd7 f6 (4) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred