Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14.12.1995)


Dnešná dvojťažka č. 49 na tému dvojčiat je doplnená ešte troma riešeniami v každom dvojníku (celkove šesť riešení). Naviac úloha obsahuje aj zdanlivé hry 1...Vd1 2.J:d1 mat, 1...Va4 2.J:a4 mat, 1...Ve4 2.J:e4 mat a 1...Vd5 2.J:d5 mat. Po správnych šiestich úvodníkoch sú tematické maty po obranách 1...V:d6 a 1...V:f4 v každej fáze. Koľko rôznych matov sa vám podarí celkove objaviť? Úloha bola po zásluhe zaradená aj do posledného Albumu FIDE 1986–88. Jej autor – nemecký šachový skladateľ Franz Pachl (nar. 8. 1. 1951) získal v tomto Albume 4,5 bodu a celkove má už 30 bodov.

Riešenie skladby č. 40 (Macleod) z č. 41/95. Nejde 1.c4+ b:c3! e.p. a ani 1.Vc4? tempo, 1...Jd4, b3 2.Vc5, Jc3 mat, pre silnú obranu 1...c5! Zvodnosť 1.S:c7? tempo, 1...Je5, Jd4, c5, b3 2.Vd6, Jf4, Jb6, c4 mat, viazne na 1...Je4! Rieši 1.V:b4 tempo, 1...J:h2 (e1, g1, d2), Je5, Jd4, c5, Jf7 (h7, :h3, e6), Je4 2.V:g5, Jf4, c4, Jc3, S:f3, d:e4 mat. Okrem avizovanej zámeny obrán skladba obsahuje i prvky zámeny matov a voľnej zámeny s využitím jemnej motivačnej príbuznosti v oboch fázach (B. Moravčík, Banská Bystrica). Zaujímavá skladba – až taká, že som nepochopil jej zmysel (J. Vaňuš, Nitra). Pekná dvojfázová tempovka, v ktorej úvodníky zakotvili na susedných poliach šachovnice (A. Kalita, Bratislava).

Odmenu za správne riešenie dostane Bohumil Moravčík, Trieda Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Juraj Šarkan, Na Revíne 21, 831 01 Bratislava.

Posledné tohtoročné stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu sa uskutoční zajtra (15. decembra 1995) od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia, pretože ako obvykle sú na programe najmä najčerstvejšie novinky z oblasti kompozičného šachu.Skladba č. 49

Franz Pachl

I. cena

Memoriál Boyera 1988

Mat 2. ťahom (9+5)

a) diagram b) bJe6 na f5

3 riešenia v každom dvojníkuKontrolná notácia: biely Kg7 Db2 Vd6 Vf4 Sf8 Jc3 Je6 Pc6 e3 (9), čierny Ke5 Vd4 Ja3 Pc5 f3 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia a – tri riešenia), ako aj po preložení bJe6 na f5 (pozícia b – opäť tri riešenia). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred