Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30.11.1995)


Téma, pri ktorej pohyb kameňov pripomína určité geometrické obrazce sa nazýva geometrická. Ak táto téma spočíva v štyroch ťahoch kráľa (obyčajne čierneho) na štyri susedné polia po diagonálach, hovoríme o hviezdici. V dnešnej dvojťažke č. 47 sa dvom takmer neznámym ruským autorom Vladimirovi Ričkovovi a Nikolajovi Pletenevovi – tému hviezdice podarilo vo forme dvojčiat spojiť s dvojnásobnou recipročnou zámenou matov (AB–BA a CD–DC). Skladba sa umiestnila aj v Albume FIDE 1986–88. Máte tak veľkú možnosť porovnať ju s úlohou č. 46 od Ing. arch. Petra Gvozdjáka z minulej rubriky, kde je tiež spracovaná dvojnásobná recipročná zámena, no využitím oboch úvodníkov.

Riešenie skladby č. 38 (Scheel) z č. 39/95. 1.Da2 hr. 2.Vb4+ Ke3 3.Sd4 mat (modelový), 2...Kc5 3.Dc4 mat, 1...c5 2.e3+ K:e3 3.Vb3 mat (modelový), 1...d5 2.Vb3+ Kc5 3.Dc2 mat (modelový), 1...Ke3 2.Da7+ c5 3.D:c5 mat, 1...Kc5 2.Db3 s hrozbou 3.Vc2 mat. Čierny kráľ liknavo vstupuje do modelových matov až v druhých ťahoch, pričom jeho prvé ťahy to nenapomáhajú. Zaujme tiež menej frekventovaná kombinácia bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Sympatická trojťažka, v ktorej pri riešení nenarobili problémy štyri voľné polia čierneho kráľa, ale obranné ťahy čiernych pešiakov. Úvodník som zvládol za 30 minút, no doriešenie všetkých obrán trvalo podstatne dlhšie (A. Kalita, Bratislava). Bohatá skladba, ktorá sa nekončí iba úvodníkom, lebo ju treba riešiť až do konca (J. Vaňuš, Nitra). Úvodník som našiel síce rýchlo a náhodne, ale 45 minút som riešil túto skladbu, lebo som prehliadol po 1...c5 2.e3+! Bola to vhodná trojťažka na takú udalosť, akou sú majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb (M. Svrček ml., Vrútky).

Odmenu za správne riešenie dostane Stano Krajčí, Karpatská 1, 040 01 Košice a Mgr. Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.Skladba č. 47

Vladimir N. Ričkov a Nikolaj A. Pletenov

Probleemblad 1986

Mat 2. ťahom (11–1)

a) diagram b) bJb7 na e8Kontrolná notácia: biely Kd1 Dd8 Va4 Ve4 Sd4 Sh5 Jb7 Jc6 Pb4 b6 d6 (11), čierny Kc4 (1) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom (pozícia a) ako aj po preložení bJb7 na e8 (pozícia b). Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred