Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26.10.1995)


Dnes sa dožíva Alexander Pituk 91 rokov. Je nestorom slovenských šachových skladateľov, ba dokonca už najstarším žijúcim autorom na svete. V Albumoch FIDE získal 18,17 bodov, za čo mu bol udelený titul medzinárodného majstra FIDE v kompozičnom šachu. Dnešná dvojťažka č. 42 sa po zásluhe umiestnila aj v Albume FIDE 1914–44/I. Vynikajúci úvodník a zaujímavá klasická téma vás iste o tom presvedčia.

Riešenie skladby č. 33 (Düben) z č. 34/95. "Biely na ťahu": 1...Db2, De5, Jb2(b6), Je5, d6, J:c3, Je3 2.Jf4, D:b1, D:b1, Jf4, Jf4, Jc1, Vd4 mat. Rieši 1.Dc1 tempo, s dvoma novými variantmi 1...d:c1D, d1D 2.J:c1, Vd4 mat a zámenou 1...J:c3 2.D:c3 mat. Šokujúci úvodník (B. Moravčík, Banská Bystrica). Skladba na tému "biely na ťahu" s odvážnym úvodníkom. Úlohu som riešil 25 minút a presvedčil som sa, že mám čo doháňať, lebo čas 20 minút, ktorý mali riešitelia MS na tri dvojťažky by mi nestačil ani na túto jednu (J. Vaňuš, Nitra). Skladbu som riešil hodinu (M. Svrček ml., Vrútky). Desať minút mi trvalo, kým som sa zorientoval, aké maty nasledujú po prvých ťahoch čierneho. Za ďalších 25 minút som objavil skrytý úvodník a tým aj celé riešenie. Spolu teda 35 minút, čo odpovedá dobrej okresnej súťaži (A. Kalita, Bratislava). Priamo z diagramu vyriešilo 10 členov krúžku túto skladbu asi za dve minúty (Miestne združenie YMCA, Nitra).

Odmenu za správne riešenie dostane Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves a Peter Mojš, Letná 39, 040 01 Košice.

Vyšlo 9. číslo slovenského šachového mesačníka ŠACHprofil. Prináša správu z mimoriadnej konferencie Slovenského šachového zväzu. Jeho predsedom sa stal Viliam Puskailer a prvým podpredsedom Vincent Černák. Hlasovalo sa tiež o zotrvaní Sekcie kompozičného šachu na pôde Slovenského šachového zväzu. Pomerom hlasov 23:8 (13 sa zdržalo) bolo rozhodnuté o jej vylúčení zo Slovenského šachového zväzu. V rubrike Umenie na diagramoch nájdete podrobnú správu z 38. kongresu kompozičného šachu, ktorý sa konal vo fínskom Turku v dňoch 22.–29. júla 1995.Skladba č. 42

Alexander Pituk

I. cena

Die Schwalbe 1937

Mat 2. ťahom (13–6)Kontrolná notácia: biely Ka6 Dc7 Vb2 Ve8 Sa1 Sa8 Jd6 Jh5 Pc5 e2 e6 f2 f5 (13), čierny Ke5 Vc4 Vg4 Sf1 Jh4 Pa5 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred