Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15.6.1995)


Historici dejín kompozičného šachu iste budú súhlasiť s názorom, že na ďalšom rozvoji modernej dvojťažky mala najväčšiu zásluhu téma "biely na ťahu". Je to konštrukčná téma, v ktorej na každý ťah čierneho v základnej pozícii nasleduje mat. Takáto skladba sa volá aj núdzovka (biely je v núdzi o ťahy). V našej rubrike boli uverejnene tri dvojťažky – núdzovky (č. 6 – J. Cumpe, č. 8 – E. B. Cook a č. 14 – J. Breyer). Ten, komu sa ich podarilo vyriešiť, iste zistil, že okrem nezmenených a pridaných variantov majú najväčší význam varianty zamenené. Tie tvoria základ širokej kompozičnej oblasti zámeny hier, ktorá je náplňou tzv. novostrategickej školy. Charles Promislo (25. 8. 1899 – ?) – americký šachový skladateľ ukrajinského pôvodu (rodák z Kyjeva) sa systematicky zaoberal témou "biely na ťahu" už pred 75 rokmi. V dnešnej ukážke z jeho tvorby je na každý ťah čierneho z pozície diagramu pripravený mat: 1...J~ 2.Dg8 mat, 1...Je6! (predĺžená obrana) 2.D:b7 mat, 1...S~ 2.Dc4 mat a 1...b6 2.Dc6 mat. Ako sa tieto maty zamenia po správnom úvodníku už prenecháme na našich riešiteľov. Tešíme sa aj na vaše postrehy k tejto peknej dvojťažke. Najvtipnejšie z nich uverejníme.

Riešenie skladby č. 18 (Telkes) z č. 18/95. Po úvodníku 1.Jd3 hrozí šesť matov: 2.Jc5 (A) mat, 2.J:f4 (B) mat, 2.De5 (C) mat, 2.Vb6 (D) mat, 2.Jf8 (E) mat a 2.Jg5 (F) mat. Každá z nasledujúcich obrán päť hrozieb vylúči a iba jednu pripustí: 1...Vd4 2.Jc5 (A) mat, 1...b:c4 2.J:f4 (B) mat, 1...V:c4 (Dg4, D:h3) 2.De5 (C) mat, 1...Vg4 (Sg4) 2.Vb6 (D) mat, 1...Ve4 2.Jf8 (E) mat a 1...S:g6 2.Jg5 (F) mat. Fleckova téma so šiestimi variantmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Aj v tej tlačenici naprogramovať poriadok je umenie (A. Kalita, Bratislava). Výborná motivácia všetkých poloobrán (J. Lörinc, Dubnica nad Váhom).

Odmenu za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava a Jozef Hlinka, 972 28 Valaská Belá 513.Skladba č. 24

Charles Promislo

II. cena

American Chesscongres 1921

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: biely Kb5 Dc8 Sh2 Je2 Pe5 f3 (6), čierny Kd5 Sc5 Jf8 Pb7 h3 (5) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred